Strandvägen 23-27

Strandvägen 23-27/Ädelman Större 7-8 var det första huset som byggdes på Strandvägen år 1880. Hela kvarteret Ädelman Större köptes upp av arkitekten Oskar Erikson tillsammans med byggfirman Johansson & Hammarlund. Fasaden mellan de olika husen byggdes ihop vilket gjorde att kvarteret såg ut som ett mindre slott med en betoning på mittpartiet och barocka hörntorn på båda sidorna.

O. Erikson inspirerades av de storslagna monumenten i Wien, Berlin och Italien. Han formgav gärna husen som han ritade i italiensk och fransk renässansstil. Han arbetade mycket med att utsmycka fasaden med fönster och dekorer. Därför blev murytan ofta liten mellan all prydnad och han arbetade gärna i gips och murputs som var dåtidens vanligaste arbetsmaterial. Det är endast Strandvägen 23-27 som har denna utformning på fasaden eftersom modet för hur fasaderna skulle se ut ändrades åren efter. Då blev murytan och de äkta materialen de två viktigaste delarna i en fasad. Det gör att O. Erikson har fått mycket kritik för sin praktfulla byggnad på Strandvägen 23-27.

Fasaden är uppdelad så att mittpartiet, Strandvägen 25 är gjord i en gråvit puts medan de två ytterdelarna är gjorda i terracottaröd puts som bas och med rikliga detaljer av den gråvita putsen. Alla fönster omsluts av dekorer som gestaltar blommönster eller kvinnor. De lägenheter som ligger på andra och tredje våningen har även fått stora balkonger vid vissa fönstergrupper. Det finns två burspråk som breder ut sig vid hörntornen och dessa är också försedda med pampiga balkonger.

I denna palatsliknande byggnad bodde många av Sveriges kända och viktiga män. Här bodde bland annat Riksmarskalk Fredrik von Essen (1831-1921). Han var svensk politiker, godsägare, friherre och riksmarskalk. Under sin politiska karriär var han bland annat ledamot av riddarskapet och adeln vid både riksdagen och första kammaren. Mellan 1888-1894 var han Sveriges finansminister. När han avgick frå denna post blev han riksmarskalk mellan 1894-1911.

Här bodde även Anders de Wahl (1869-1956) längst upp i nummer 25. Han var en känd skådespelare som bland annat spelade huvudrollen ur Strindbergs Mäster Olof första gången den spelades. Sammanlagt har han spelat nästan tusen roller, främst på Dramaten där han var anställd. Han läste även upp dikten Nyårsklockan på tolvslaget vid nyår mellan 1897-1955 med undantag för några år. Den lästes upp på Skansen, så som traditionen fortsatt till idag och sändes även i radio. A. De Wahl var en romantiker och förespråkade passionen och skönheten. Han hade ett stor skara beundrarinnor som troget tittade på hans föreställningar.

På Strandvägen 27 bodde Per Edvin Sköld (1891-1972) som bland annat var försvarsminister under andra världskriget. Under sin aktiva period som politiker hos socialdemokraterna var han även finansminister, jordbruksminister och handelsminister. Han skrev även artiklar i tidningen Arbetet och även ett flertal böcker om jordbruk och socialism. Han tilldelades Lengertz Litteraturpris 1969.

På 1950-talet hade Rexrederiet köpt Strandvägen 23 som behövde rivas och byggas om. För att inte förstöra det gamla husets symmetri och prakt så valde de att anlita 4 arkitekter som fick komma med förslag på hur bygget skulle göras om på bästa sätt. Förslagen presenterades för en jury som bestod av kända män som satt på viktiga poster inom Stockholm stad. Det vinnande förslaget blev Nils Teschs förslag. Det gick ut på att man skulle riva både nummer 23 och 27 och bygga upp dem som moderna hus. På det sättet skulle de moderna husen omringa 25:an som fortfarande skulle få stå och glänsa med sin ståtliga grace från 1880-talet.

Det nya huset på Strandvägen 23 byggdes i engelsk sandputs av rosa ton. Det byggdes spröda järnräcken framför fönsterna och den enkla, funktionella byggnaden och den blev en stor kontrast till barockbyggnaden vägg i vägg. Rivningen av nummer 27 blev aldrig av och därför har kvarteret en obalans i sin struktur även idag.

Källor
Stockholmstadsmuseums faktarum
"Stockholms fasader 1875-1914" av Hans Hammarskiöld, Anita Theorell och Per Wästberg
"Gata upp och gata ner 1-2" av Harald Norbelie
"100 år på Östermalm" av Staffan TjerneldStrandvägen av Carl Olov Sommar
Per Edvin Sköld på Wikipedia
Anders de Wahl på Wikipedia
Fredrik von Essen på Wikipedia
Anders de Wahl på Passagen

Strandvägen 23-27

Byggår: 1880

Arkitekt: O. Erikson

Byggherre: Johansson & Hammarlund och O. Erikson

Byggmästare: Johansson & Hammarlund

Intressanta personer i huset:
Fredrik von Essen
Anders de Wahl
Per Edvin Sköld

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 19-21

Strandvägen 19-21/ädelman mindre 17 byggdes 1884-1885 vilket gör huset till ett av de första som byggdes på Strandvägen. Huset kallas för det Thaveniuska huset efter byggherren och byggmästaren Evald Thavenius. Det var Isak G. Clason som ritade huset. I. G. Clason var en av de modernaste arkitekterna under denna tid och ritade huset medan han studerade arkitektur i Italien.

Strandvägen 29-33

Fredrik Bünsow utlät en arkitekturtävling 1896 till huset som han skulle bygga på Strandvägen 29-33. Han ville ha ett hus inspirerat av den tyska och italienska renässansen men vinnaren hade helt andra planer för F. Bünsows hus. Arkitekten Isak Gustaf Clason ritade ett hus med inspiration av Loireslottens franska renässans.

Strandvägen 37

Strandvägen 37/Sergeanten 8 sitter ihop med Strandvägen 35Strandvägen 39 och Strandvägen 41. Strandvägen 37 var det hus som byggdes först av dem år 1989-91. Eftersom husen sitter ihop så har de även valt att använda samma material och design i exteriören. Arkitekten som fick denna stora uppgift var J. Laurentz. Byggmästare och byggherre för huset var J. Ahlström.