Strandvägen 58-60

När man promenerar längs Strandvägen ligger de pampiga fastigheterna sida vid sida. Och alla finns på sjösidan av den breda esplanaden – utom ett enda hus med adressen Strandvägen 58-60, alldeles där Strandvägen slutar. Där finns sedan ett par år israeliska ambassaden.

Det ljusa huset ligger under sommarhalvåret inbäddat i grönska och syns egentligen bäst från den fina promenadväg, som går från Djurgårdsbron bort mot Källhagen och Sjöhistoriska museet.

Det vackra tornet sticker upp mellan de lummiga träden och för tankarna till en medeltida borg.

I huset finns sedan ett par år Israels ambassad, men tidigare var det Skogsinstitutets lokaler. Till skogsinstitutet hörde även alla de ovanliga träd som finns i närliggande Nobelparken.

Gamla Skogsinstitutets byggnad har sitt ursprung från 1647 då huset fungerade som hovjägmästarboställe till Hans Millitz.

1733 byggdes ett nytt hus på samma plats, till överhovjägmästaren Gustaf af Spens.

På den tiden var hela Djurgården kunglig jaktmark och det behövdes personal som såg till viltet, och anställda som förhindrade tjuvjakt.

I mitten av 1800-talet byggdes huset om och fasaden är i stort sett fortfarande densamma.

Arkitekten bakom ombyggnaden var Johan Adolf Hawerman (1812 – 1855), från början från Karlskrona och med två bröder, Ludvig och Emil, som också blev arkitekter.

Av de tre bröderna var nog Johan Adolf den mest framgångsrike, förste arkitekt vid Överintendentsämbetet, föregångaren till Byggnadsstyrelsen. Det var den legendariske arkitekten Fredrik Blom som anställde Johan Adolf – båda hade sina rötter i Karlskrona. 

Fredrik Blom blev känd för sina nyskapande idéer om att bygga hus med förproducerade byggelement. Till och med det vackra lilla Rosendals slott på Södra Djurgården, levererades i byggsats!

Förutom Skogsinstitutet ritade Johan Adolf Hawerman många kyrkor, bland annat Härnösands domkyrka och Halmstad kyrka.

Numera är israeliska ambassaden med sitt karaktäristiska torn ett statligt byggnadsminne.

Gamla Skogsinstitutet vid Nobelparken

Gamla Skogsinstitutets hus ritades på 1800-talet.

Namn: Strandvägen 58 – 60.

 

Byggår: 1856 – 1858. Det första huset på platsen, byggdes redan 1647.

 

Arkitekt: Johan Adolf Hawerman, förste arkitekt vid Överintendentsämbetet.

Arkitektföretaget Tengbom stod för den senaste ombyggnaden för att anpassa huset till ambassad.

 

Intressanta personer i huset: I det ursprungliga huset från 1700-talet, hovjägmästarens tjänstebostad.

Senare Skogsinstitutet, Livrustkammaren och israeliska ambassaden.

 

 

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 35

Strandvägen 35/Sergeanten 1 byggdes samtidigt som Strandvägen 37, Strandvägen 39 och Strandvägen 41 år 1890-1892 eftersom deras fasader är är enhetliga. Det gör att byggnaderna även har samma arkitekt, J Laurentz. Byggherrarna och byggmästarna skiljer sig dock åt och de som beställde och var ansvariga för detta hus är Sundahl och Brandel.