Strandvägen 65-67

Strandvägen 65-67/Hornblåsaren 5 byggdes 1922-1923 av byggherre och byggmästare B. Alfheim. Det var Nordenskjöld och Falk som stod bakom arkitekturen och de inspirerades av den nykomna modernismen. Huset är väldigt typiskt för de husen som byggdes under 20-talet. Det var bostadsbrist efter första världskriget då inga hus byggdes och ekonomin var nu på väg upp igen. Man byggde väldigt många hus under denna period för att förse bostadslösa familjer med hus. Det byggdes höghus med många lägenheter och de typiska förortshusen med 2-4 större lägenheter under samma tak uppfanns. Istället för att fokusera på att förmedla känslor och göra unika utsmyckningar, som man gjort tidigare, så fokuserade man nu på funktion och yta.
 
Strandvägen 65-67 är det sista huset på denna gata. Huset har 5 ingångar, en till nr 65, huvudingången som är till nummer 67, en port till en kontorslokal som ligger till höger om huvudingången samt Linnégatan 104 som bredvid har ytterligare en entré till en kontorslokal. Portarna är enkla med halvmåneform upptill som följs av en valvformad port till både dörr och fönster.
 
Utifrån ser huset väldigt stelt och naket ut med sin gråbrunputsade fasad och de typiska 6-delade 20-tals fönsterna. Huset har raka väggar utan burspråk och är sparsamt utsmyckat. Det enda som sticker ut ur fasaden är de två uthuggna huvudena som sitter över huvudporten. Framför huset finns en liten trädgård som är omsluten av ett lågt rektangulärt smidesstaket. Entrén håller sig också till ledordet funktion. Här finns varken prydnader eller valv. Väggarna är gjorda av kalksten med lister i nederkant.
 
Källor:
Stockholms Stadsmuseums faktarum

Strandvägen 65-67

Byggår: 1922-1923

Arkitekt: Nördenskjöld och Falk

Byggherre: B. Alfheim

Byggmästare: B. Alfheim

Intressanta personer i huset: 

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 63

Strandvägen 63/Hornblåsaren 6 ritades av F. Zettervall på byggmästare och byggherre Frithiof Dahls begäran. Huset byggdes mitt under första världskriget, 1912-1913 och arkitekturen lämnar efter spår av både jugendstil, nationalromantik och modernism.

Fasaden är typiskt nationalromantiskt i rött tegel med en hög sockel i granit upptill.

Strandvägen 35

Strandvägen 35/Sergeanten 1 byggdes samtidigt som Strandvägen 37, Strandvägen 39 och Strandvägen 41 år 1890-1892 eftersom deras fasader är är enhetliga. Det gör att byggnaderna även har samma arkitekt, J Laurentz. Byggherrarna och byggmästarna skiljer sig dock åt och de som beställde och var ansvariga för detta hus är Sundahl och Brandel.

Strandvägen 58-60

I slutet av Strandvägen med nr 58 – 60, finns en vacker byggnad med ett torn. Det är gamla Skogsinstitutet som ritades och byggdes i mitten av 1800-talet.

Det första huset på den här platsen fanns redan 1647, då som bostad till hovjägmästare Hans Millitz.

Skogsinstitutet fanns här ända till 1916, och efter det har bland annat Livrustkammaren använt huset.