Strandvägen 35

Strandvägen 35/Sergeanten 1 byggdes samtidigt som Strandvägen 37, Strandvägen 39 och Strandvägen 41 år 1890-1892 eftersom deras fasader är är enhetliga. Det gör att byggnaderna även har samma arkitekt, J Laurentz. Byggherrarna och byggmästarna skiljer sig dock åt och de som beställde och var ansvariga för detta hus är Sundahl och Brandel. Exteriören är av tegel med detaljer av granit som prydnad runt fönsterna och dörren. Det finns ett burspråk vid hörnet mot Torstensongatan som går upp till ett runt klassiskt torn på taket. På burspråket finns även större balkonger på flera av våningarna med smidesräcke. 1 fjärdedel av takytan bildar en stor kupol som höjer sig i skyn vid samma hörn som tornet finns. I övrigt har taket grått skiffer blandat med svart och grå plåt.

Porten ger ett väldigt högt intryck tack vare de många utsmyckningar runt den som är byggda på höjden. Själva dörren är av trä med långa rektangulära fönster. Den omsluts av en port i granit och över denna port finns ett halvmånformat fönster som i sin tur omsluts av ett granitvalv. Valven gör att porten ser väldigt mäktig och kraftfull ut. Fönsterna i dörren har fina konstsmiderier på insidan av glaset som utgör en fin detalj i både port och entré. Framför granitporten står två pelare som reser sig upp över fönstret där de sammanfogas av ett litet tak. På taket finns ett mindre valv som har riklig dekor

Inomhus är golvet svart och vitrandigt med marmorerade väggar i gult. Väggarna pryds även av gröna pelare och valvbågar som gör att entrén ser större ut. Det finns även vita fält som är dekorerade med utformningar av björnkloörtens tjocka blad som är tidstypsikt för antiken och renässansen.

Källor:
Stockholms Stadsmuseums faktarum
"Hundra år på Östermalm" av Staffan Tjerneld
"Gata upp och gata ner" av Harald Norbeile
"Strandvägen" av Carl Olov Sommar
Strandvägen 1-3 på Wikipedia

Strandvägen 35

Byggår: 1890-1892

Arkitekt: J. Laurentz

Byggherre: Sundahl och Brandel

Byggmästare: Sunddahl och Brandel

Intressanta personer i huset: 

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 65-67

Strandvägen 65-67/Hornblåsaren 5 byggdes 1922-1923 av byggherre och byggmästare B. Alfheim. Det var Nordenskjöld och Falk som stod bakom arkitekturen och de inspirerades av den nykomna modernismen. Huset är väldigt typiskt för de husen som byggdes under 20-talet. 

Strandvägen 58-60

I slutet av Strandvägen med nr 58 – 60, finns en vacker byggnad med ett torn. Det är gamla Skogsinstitutet som ritades och byggdes i mitten av 1800-talet.

Det första huset på den här platsen fanns redan 1647, då som bostad till hovjägmästare Hans Millitz.

Skogsinstitutet fanns här ända till 1916, och efter det har bland annat Livrustkammaren använt huset.